Bildiriler

BİLDİRİ KONULARI
• Rinoloji
• Otoloji – Nörotoloji
• Baş Boyun Cerrahisi ve Laringoloji
• Estetik Girişimler

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM KURALLARI ve BİLGİLENDİRME

Bildiri son gönderim tarihi
Kongre Bilimsel Kurulu tarafından bildiri özeti son gönderim tarihi 29 Ağustos 2022 olarak belirlenmiştir.

Bildiri özetleri ve sisteme yüklenmesi

Sözlü bildiri özetleri; “amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde yapılandırılmış özgün araştırmalar olmalıdır

(Olgu sunumları ile ilgili bildiri özetleri sözlü bildiri kategorisinde gönderilmemelidir).

Poster bildiri özetleri; araştırma ve olgu sunumu kategorilerinde kabul edilecektir.

Hazırlanacak posterler 70 x 90 cm boyutunda hazırlanmalıdır.

Yazarların unvanları ve çalıştığı kurumlar yazılmalıdır.

İstenildiği takdirde bildiri ve posterlerin sunulduğunu gösteren belgeler yazarlara verilecektir.

Araştırma poster bildiri özetleri “amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde, olgu sunumu bildiri özetleri “giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç” bölümlerinden oluşacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Bildirilerin değerlendirilmesi ve sonucun bildirilmesi
Bildiri özetlerinin hakemler tarafından değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra 06 Eylül 2022 tarihinde elektronik posta yolu ile bildirilecektir.